15 En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.