26 Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: