19 Wacht u, dat gij den Leviet niet verlaat, al uw dagen in uw land.