12 Maar deze zijn het, van dewelke gij niet zult eten: de arend, en de havik, en de zeearend;