13 En als gij hem vrij van u gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan: