22 In uw poorten zult gij het eten; de onreine en de reine te zamen, als een ree, en als een hert,