23 Zijn bloed alleen zult gij niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water.