13 Nu, maakt u op, en trekt over de beek Zered. Alzo trokken wij over de beek Zered.