16 En het geschiedde, als al de krijgslieden verteerd waren, uit het midden des heirlegers wegstervende,