18 Gij zult heden doortrekken aan Ar, de landpale van Moab;