14 En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot allen man van Israel, met verhevene stem: