16 Vervloekt zij, die zijn vader of zijn moeder veracht! En al het volk zal zeggen: Amen.