21 Vervloekt zij, die bij enig beest ligt! En al het volk zal zeggen: Amen.