23 Vervloekt zij, die bij zijn schoonmoeder ligt! En al het volk zal zeggen: Amen.