8 En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden dezer wet, die wel uitdrukkende.