6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.