23 Ik zal kwaden over hen hopen; Mijn pijlen zal Ik op hen verschieten.