14 Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken, die rondom u zijn.