4 Uw kleding is aan u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren.