URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Esther 7:10

10 Alzo hingen zij Haman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden; en de grimmigheid des konings werd gestild.
Do Not Sell My Info (CA only)