6 En hij spande zijn wagen aan, en nam zijn volk met zich.