27 Toen liet Mozes zijn schoonvader trekken; en hij ging naar zijn land.