17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.