32 Gij zult met hen, noch met hun goden, een verbond maken.