6 Gij zult het recht uws armen niet buigen in zijn twistige zaak.