9 En gij zult twee sardonixstenen nemen, en de namen der zonen van Israel daarop graveren.