13 De tafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en de toonbroden;