14 En den kandelaar tot het licht, en zijn gereedschap, en zijn lampen, en de olie tot het licht;