12 De ark en haar handbomen, het verzoendeksel en den voorhang des deksels;