23 Het is ook geschied na al uw boosheid,, wee, wee u, spreekt de Heere HEERE),