26 Dat ten zelfden dage een ontkomene tot u zal komen, om uw oren dat te doen horen?