2 Gij dan, mensenkind! hef een klaaglied op over Tyrus;