1 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: