5 Van de kinderen van Sechanja, de zoon van Jahaziel; en met hem driehonderd manspersonen.