6 En van de kinderen van Adin, Ebed, de zoon van Jonathan; en met hem vijftig manspersonen.