7 En van de kinderen van Elam, Jesaja, de zoon van Athalja; en met hem zeventig manspersonen.