15 Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.