5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.