4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.