19 En zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus, den broeder des Heeren.