21 Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrie en van Cilicie.