20 Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg!