11 Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.