13 En gij weet, dat ik u door zwakheid des vleses het Evangelie de eerste maal verkondigd heb;