15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.