29 En Ofir, en Havila, en Jobab; deze allen waren zonen van Joktan.