30 En hun woning was van Mescha af, daar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten.