URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Genesis 12:4

4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.
Do Not Sell My Info (CA only)