11 De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is.