13 En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt.